Aktualności

Ustawa ''Za życiem'' - informacja

Ustawa ''Za życiem'' - informacja

Od 1 stycznia 2017 roku na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 roku, poz.1860) przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

"DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!"

Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie informuje o realizowanym przez nasze Centrum projektu "Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce". Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.W ramach projektu zapraszamy grupy seniorów do udziału w konkursie "DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!", w ramach którego mają możliwość otrzymania wsparcia merytorycznego i finansowego na realizację własnych akcji wolontariackich w swoim środowisku lokalnym.

Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Kierownik GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYBOWIE prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych ogłasza: wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Zostań rodziną wspierającą

Zostań rodziną wspierającą

Gmina Grybów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie poszukują kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ!

Pierwszy dzwonek II 2015/2016

Pierwszy dzwonek II 2015/2016

Województwo Małopolskie realizuje projekt „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.

strony 1 2