Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Apel do mieszkańców Gminy Grybów – zima 2022 – 2023

Okres zimowy to trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, również rodzin niezaradnych życiowo. Opady śniegu, znaczne spadki temperatur, silny wiatr mogą powodować zagrożenie dla zdrowia , ale także życia tych osób.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne bardzo często nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb życiowych. Niejednokrotnie mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, żywności.

Dlatego też zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Grybów o informowanie odpowiednich służb: policji, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia o wszystkich przypadkach, które wymagają interwencji. Pracownicy socjalni GOPS natychmiast reagują na zgłoszenie instytucji i osób prywatnych o osobach zagrożonych.

Dziękujemy mieszkańcom Gminy za dotychczasową wrażliwość i zgłaszanie informacji o osobach wymagających pomocy. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Grybów o szczególną wrażliwość na drugiego człowieka w okresie zimowym. W przypadku informacji o osobach wymagających pomocy na terenie Gminy Grybów prosimy o pilny kontakt:

- GOPS Tel. 18 448 42 46, 18 448 42 40

- komisariat Policji w Grybowie Tel. 47 833 51 50

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego Tel. 112

37786