Statut i regulamin GOPS

Treść

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

 

UCHWAŁA NR XII/115/2019 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie - pdf

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grybowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie wprowadzony 
zarządzeniem Nr 4/2015  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie 
z dnia 15 marca 2015 r. - plik pdf