Statut i regulamin GOPS

Treść

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

UCHWAŁA NR XII/115/2019 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

UCHWAŁA NR XLIII/416/2022 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/115/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grybowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie wprowadzony 
zarządzeniem Nr 1/2020  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie 
z dnia 2 stycznia 2020 r.