Kadra Ośrodka

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grybowie

Lp Nazwisko i Imię stanowisko teren
1 Kowalska Wanda kierownik GOPS  
2 Rzemińska Renata główny księgowy  
3 Chwałek Anna specjalista pracy socjalnej Ptaszkowa, Florynka
4 Gruca Magdalena specjalista pracy socjalnej Siołkowa, Binczarowa
5 Klimontowska Krystyna starszy pracownik socjalny Stróże, Polna
6 Mogilski Franciszek starszy pracownik socjalny Cieniawa, Stara Wieś
7 Pater Alicja starszy pracownik socjalny Biała Niżna, Kąclowa
8 Sekuła Katarzyna specjalista pracy socjalnej Gródek, Wyskitna,Wawrzka
9 Wiatr Anna specjalista pracy socjalnej Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna,
Chodorowa
10 Dziedzic Monika pracownik socjalny stypendia, dodatki mieszkaniowe
Karta Dużej Rodziny
11 Krok Izabela pracownik socjalny Ptaszkowa, Biała Niżna

 

Opiekunki świadczące pracę w miejscu zamieszkania podopiecznych

Gawlak Danuta

Gryboś Stanisława

Krok Józefa

Liszka Cecylia

Markowicz Zofia

Koszyk Zofia

Michalik Beata

Tarasek-Szafraniec Renata

Skrabska Maria

Asystent rodziny

Główczyk Elżbieta

Kiełbasa Urszula