Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Karta Dużej Rodziny

Treść

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegóły na stronach: www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl

ZMIANY Od 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

 

Mieszkańcy Gminy Grybów, zainteresowani udziałem w programie mogą złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, w godzinach od 7.15 - do 15.15.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

 

40683