Program "Dobry start"

Treść

 Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Przysługuje ono raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. r. życia,
a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole – do ukończenia przez nie
24. r. życia.

Wnioski są przyjmowane online oraz przez te same instytucje realizujące obecnie świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”. Można je składać już od 1 lipca do 30 listopada. Co ważne, świadczenie „Dobry start” jest zwolnione od podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

 

Wzór wniosku o świadczenie dobry start

  1. https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/wniosek_o_ustalenie_prawa_do_%C5%9Bwiadczenia_dobry_start.pdf/18bdc78d-879b-d4b0-07b5-bea40246b1b0

 

 

 

2.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/za%C5%82%C4%85cznik_do_wniosku_o_ustalenie_prawa_do_%C5%9Bwiadczenia_dobry_start.pdf/a2705ed1-163d-6568-8a1e-b1ff30a56d6e