Aktualności

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie prosi o kontakt mieszkańców naszej gminy zainteresowanych pomocą w formie żywności.

W ramach dalszej współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej Gmina Grybów przystąpiło do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – Podprogram 2019, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, kwalifikujących się do pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł na osobę w rodzinie.

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane otrzymaniem żywności o zgłoszenie się do 27 września 2019 do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie
,
ul. Jakubowskiego 33,
tel. 18 448 42 40, 448 42 46

w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.