Aktualności

Realizacja Projektu „KOOPERACJE 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich „KOOPERACJE 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracowników GOPS , w  konsekwencji również osób korzystających z ich usług.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 16 495,00 zł