Przejdź do treści
Slaider2
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

W ramach współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej Gmina Grybów przystąpiła do  realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 PO PŻ, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, spełniających przesłanki wskazane
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:

• 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

• 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Kierowaniem i kwalifikowaniem mieszkańców gminy Grybów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020 zajmują się pracownicy socjalni  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową w postaci „paczki żywnościowej” zapraszamy do:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie,
ul. Jakubowskiego 33, tel. 18 448 42 46

 

 

13160