Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe.

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektroniczne.

Zapraszamy do punktu mobilnego, w którym pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku o świadczenie 300+.

Mobilny punkt ZUS będzie działał w dniu 21 lipca 2021r. w godz. 9-12  w Urzędzie Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

·         dowodzie osobistym,

·         numerze PESEL dziecka,

·         nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,

·         oraz numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie,

·         orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną.

 

 

27219