Aktualności

Treść

 

 

 

 

 

 

Gmina Grybów w roku 2022 uzyskała dotację od Wojewody Małopolskiego w wysokości 73 901,00 zł. w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie projekt socjalny.

Projekt nosi nazwę „Odczaruj Jesień Życia”.

W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie organizuje zajęcia dla 50  seniorów z terenu Gminy Grybów, którzy ukończyli 60. rok życia

Projekt socjalny „Odczaruj Jesień Życia” ma na celu wsparcie, aktywizację osób starszych oraz włączenie ich w życie społeczności lokalnej-  a co za tym idzie poprawę jakości życia seniorów biorących udział  w projekcie.

W roku 2022 zaplanowano następujący zakres działań dla seniorów:

1) Warsztaty z psychologiem

2) Zajęcia dbające o sprawny umysł seniora – tzw. „Trening funkcji poznawczych”

3) Zajęcia zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu seniora – zajęcia z informatykiem

4) Edukacja żywieniowa osób starszych  „Menu pod lupą”-spotkanie z dietetykiem

5) Wykłady na temat profilaktyki schorzeń kręgosłupa prowadzone przez rehabilitanta pt. "Rehabilitacja w życiu seniora" – prowadzone przez fizjoterapeutę

6) Zajęcia ogólnorozwojowe

7) Spotkanie z funkcjonariuszami KP w Grybowie

8) Warsztaty kulinarne prowadzone przez Fundację „Silver Economy”

9) Warsztaty z zakresu stylu i pielęgnacji urody osób 60+ prowadzone przez fryzjera i kosmetyczkę

10) Integracja międzypokoleniowa – spotkanie z grupa teatralną z Binczarowej.

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

Projekt socjalny realizowany będzie : od lutego do 31 grudnia 2022 roku.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 73 901,00 zł.

WKŁAD WŁASNY: 28 822,27 zł.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 102 723,27 zł