Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie informuje, iż w okresie czerwiec – listopad 2022  roku wznowiono realizację projektu socjalnego pt.: „Bezpieczny dom”. Projekt adresowany jest do grupy  kobiet mieszkających na terenie gminy Grybów-zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i minimalizowanie skutków przemocy domowej na terenie Gminy Grybów.

Cele szczegółowe programu:

  • Motywowanie do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem będzie radzenie sobie w sytuacji przemocy w rodzinie,
  • Pomoc psychologiczna, okazanie wsparcia w wyjściu z izolacji i pomoc w przywróceniu umiejętności kierowania swoim życiem i samodecydowania o sobie,
  • Podjęcie działań pozwalających na branie odpowiedzialności za siebie i uwalnianie od przekonania o odpowiedzialności za partnera.
  • Umożliwienie kontaktu z innymi osobami doświadczającymi przemocy oraz współuzależnionymi (dzielenie się doświadczeniami  i  problemami  oraz  wspólna  próba  ich  rozwiązania,  wzajemne wspieranie się).
  • Umożliwienie kontaktów ze specjalistami (psycholog, terapeuta uzależnień).
  • Aktywizowanie  do  działań  (branie  odpowiedzialności  za  siebie  i  innych, przeciwdziałanie wyuczonej bezradności)

 

W ramach projektu kobiet uczestniczą w spotkaniach z terapeutą uzależnień oraz psychologiem.

 

30681