Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Gmina Grybów otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 31.600,00 zł, która ma za zadanie wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

NAZWA PROGRAMU

Dodatki dla pracowników socjalnych

KRÓTKI OPIS

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie, polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej .

OKRES REALIZACJI ZADANIA

1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 31.600,00 zł

/słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 37.920,00 zł

/słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie.

37781