Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

W ramach projektu „Bezpieczny Dom” Kierownik GOPS w Grybowie zaprasza osoby zainteresowane tematyką przemocy domowej na spotkanie organizowane w dniu 9 listopada 2022r.  w  „ BARTNIK” Stróże w godzinach od 9:00 do 13:00.

Na spotkaniu poruszane będą następujące zagadnienia:

  1. Przegląd problemów i zagrożeń destabilizujących życie rodzinne.
  2. Profil rodziny dysfunkcyjnej.
  3. Agresja i przemoc  w rodzinie ( fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna, zaniedbanie).
  4. Profil ofiary, sprawcy, świadka  przemocy.
  5. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowy, oraz w rodzinie  w której występuje przemoc.
  6. Procedura „Niebieska Karta”.
  7. Cyberprzemoc.
  8. Instytucje i osoby świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą i stosującym przemoc.

Zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr. 18 448-42-40, 18 448-42-46, w godz. do 7:15 do 15:00 do 8 listopada 2022r.

37762