Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Informujemy, że od 10.11.2022 r. mieszkańcy Gminy Grybów mogą składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać:

w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów,
drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)
Węgiel w preferencyjnej cenie na wskazanym składzie będą mogły zakupić osoby, które:

1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,

2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku 2022 oraz 1,5 tony w 2023 roku. 

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:

I transza - 1,5 tony - do dnia 31 grudnia 2022 roku,
II transza - 1,5 tony - od dnia 1 stycznia 2023 roku.

W przypadku drugiej transzy nowe wnioski będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Cena węgla dla naszych mieszkańców nie może przekroczyć 2000,00 zł.

UWAGA: Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla, z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.

Sprzedaż węgla będzie realizowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

Zbierane do 28.10.2022 r. zapotrzebowanie na preferencyjny zakup węgla miało charakter informacyjny w celu uzyskania informacji o szacunkowym zapotrzebowaniu mieszkańców.

Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze do naszej dyspozycji węgla, który moglibyśmy sprowadzić dla mieszkańców Gminy Grybów. Obecnie prowadzimy intensywne działania celem pozyskania węgla od Kwalifikowanego Dostawcy Węgla z terenu naszej gminy. O terminie i warunkach odbioru węgla będziemy informować na bieżąco.

Dokumenty do pobrania: 

  • WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (kliknij tutaj)
  • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (kliknij tutaj)
  • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego (kliknij tutaj) 
  • Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (kliknij tutaj)
68309