Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, tj. osobie, która wykorzystuje prąd jako główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne), i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dopłata do ogrzewania prądem wymaga złożenia wniosku. (wniosek do pobrania)

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć elektronicznie za pomocą platformy ePUAP (w formie pisma wraz z załączonym skanem wypełnionego wniosku) i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego albo uwierzytelnić podpisem osobistym.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15: 

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można również wysłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów z dopiskiem „dodatek elektryczny”.

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

WAŻNE! Dodatkiem nie są objęte gospodarstwa domowe zamieszkujące pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. fotowoltaika.  

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

68310