Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – program dofinansowany ze środków budżetu państwa

Gmina Grybów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

- Posiłku

- Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Z programu mogą korzystać osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wys. do 200% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Realizacja Programu w 2023 roku

DOFINASOWANIE: 348 231,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 688 231,00 zł

ŚRODKI WŁASNE NA REALIZACJĘ PROGRAMU UJĘTE W BUDŻECIE GMINY GRYBÓW: 340 000,00 ZŁ

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

40683