Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie celem uzyskania skierowania.