Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie informuje, że z dniem 7 października 2023 r. zaczyna funkcjonować Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy Domowej w Grybowie.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, przemocą i nie wiesz co zrobić? Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu?

Zgłoś się do bezpłatnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego działającego w siedzibie
Klubu Abstynenta „Stara Plebania”, ul. Kościuszki 20 w Grybowie.

Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i Przemocy Domowej nakierowana jest na zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień oraz przemocy domowej. W Punkcie Konsultacyjnym realizowane jest wsparcie specjalistów dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych, konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Do zadań punktu należy w szczególności:                                                                                                                           

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
 • Udzielanie osobom i rodzinom porad  w sprawach uzależnień i przemocy,
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące,
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy domowej,
 • Udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, rodzin dotkniętych problemem alkoholowym czy zagrożonych przemocą domową.

Porady indywidualne z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy domowej – Magdalena Stąpór
trzy soboty miesiąca (pierwsza, druga i czwarta)w godz. 15:00-18:00

Radca prawny – Izabella Piotrowska - Mruk
każdy trzeci piątek miesiącaw godz. 16:00-19:00

Więcej informacji pod numerami tel.: 18 448 42 46, 18 448 42 18

 

PAMIĘTAJ!

 • Nie musisz posiadać żadnego skierowania aby skorzystać z pomocy Punktu Konsultacyjnego.
 • Pomoc w naszym Punkcie jest bezpłatna.