Aktualności

Treść

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie informuje, że przystąpi do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program  jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa polega na zapewnieniu osobą najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnej gospodarującej,

- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

 przy występowaniu przynajmniej  jednej z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

FEPŻ to jeden z programów krajowych które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Oartnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrożenie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Pilityki Społecznej jako Instytucji Zarządzającej.

Osoby zainteresowane, które chcą skorzystać z tej formy pomocy zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Grybowie celem wypełnienia skierowania.

Więcej informacji pod adresem www.fepz.gov.pl