Aktualności

Treść

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie od 1 stycznia 2024 r. będzie wydawał decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał świadczenie wspierające.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby posiadające:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
  • orzeczenie ZUS o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielniej egzystencji lub
  • orzeczenie wydane przed 1 stycznia 1998 roku o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

będą mogły złożyć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Z uwagi na duże zainteresowanie uprawnionych osób uzyskaniem decyzji ustalającejpoziom potrzeby wsparcia, od 4 grudnia 2023 r. w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie została uruchomiona INFOLINIA 12 39 21 420.

Więcej informacji o świadczeniu wspierającym znajdą Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace-i-swiadczenie-pielegnacyjne---informacje