Aktualności

Treść

Fot. pl.123rf.com


30 kwietnia po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Dzień ten został zapoczątkowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 roku. Został ustanowiony w celu przekonania rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z przemocy i kar fizycznych.

W naszym kraju zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnimi, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

 

Apelujemy o reagowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci:

Telefon alarmowy – 112

Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02

Powiedz zaufanej osobie (wychowawca, pedagog szkolny, psycholog)