Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Wniosek Karty Dużej Rodziny

Treść

1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

4. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

5. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

68310