Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Pierwszy dzwonek 2015/16

Treść

Nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015/2016

Województwo Małopolskie realizuje projekt „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, w których dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. 684,00 zł, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)

Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie do 150 zł dla ucznia.

Rodzina wielodzietna 3+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica /opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem) i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji wraz z niezbędnymi dokumentami.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

 

PROCEDURA SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ MIESZAŃCÓW  Gminy Grybów

  1. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+, rodzic/opiekun prawny składa jedną deklarację
  2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie Do deklaracji należy dołączyć (jeśli dotyczy) – zaświadczenie o wysokości dochodu netto za kwiecień 2015 – ze stosunku pracy, umowy zlecania, wynagrodzeń za praktykę, staże i innych – decyzje rentową, decyzję emerytalną z 2015 roku – nakaz płatniczy podatku rolnego oraz opłata składki KRUS za II kw. 2015 – zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym
  3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie ul. Jakubowskiego 33
  4. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: Do 18 maja 2015r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

lub telefonicznie pod numerem 18 448 42 46.

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem (*.pdf)
Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem (*.doc)
Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek”.


PROJEKT REALIZOWANY ZE WSPARCIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

61974