Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

W ramach współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej Gmina Grybów przystąpiła do  realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 PO PŻ, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, spełniających przesłanki wskazane
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:

• 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

• 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Kierowaniem i kwalifikowaniem mieszkańców gminy Grybów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 zajmują się pracownicy socjalni  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową w postaci „paczki żywnościowej” zapraszamy do:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie,
ul. Jakubowskiego 33, tel. 18 448 42 46

Na jedną osobę w ciągu roku przypada następująca ilość artykułów spożywczych:

 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,5 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana 2 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • kabanos wieprzowy 0.36 kg
 • miód nektarowy wielkwiatowy 0,4 kg
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te będą realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

W dniu 24 marca odbyły się w ramach działań towarzyszących do projektu warsztay szkoleniowe.

 

Skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa można składać do:

- Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa,

- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.