Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Rehabilitacja lecznicza dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej.

Celem rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej jest aspekt leczniczo – usprawniający. Ogólnoustrojowy charakter ukierunkowany na poprawę stanu zdrowia, poprawę stanu funkcjonalnego fizykalnego oraz zadbanie o kondycję psychofizyczną pacjentów. 

Na rehabilitację leczniczą kierowana jest osoba, która spełnia poniższe warunki:

1. Osiągnęła wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat);

2. Podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnił warunki, jeśli do 31.12.2017 roku:

1. Osiągnął wiek emerytalny 55 lat (kobieta) 60 lat (mężczyzna);

2. Podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat.

Rehabilitacja lecznicza ukierunkowana jest na schorzenia narządu ruchu lub układu krążenia. Rehabilitacja odbywa się na wniosek zainteresowanego złożonego do Placówki Terenowej KRUS wg miejsca zamieszkania, odbywa się w formie bezpłatnych 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. 

1. Horyniec Zdrój,

2. Iwonicz Zdrój,

3. Jedlec,

4. Świnoujście,

5. Kołobrzeg,

6. Szklarska Poręba.

KRYTERIA PROCEDURALNE

Wniosek o rehabilitację leczniczą wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarz specjalista, do wniosku o rehabilitację leczniczą / turnus regeneracyjny należy dołączyć lub wykonać niezbędne badania diagnostyczne tj: 

1. rtg klatki piersiowej (ważne 3 lata),

2. rtg układu ruchu (ważne 1 rok),

3. morfologia,

4. glukoza.

Osoba uprawniona do emerytury rolniczej może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniej rehabilitacji. Przy kierowaniu na rehabilitację leczniczą osób uprawnionych do emerytury rolniczej po przebytej chorobie COVID-19 należy uwzględnić wskazania i przeciwwskazania. 

Wszelkie informacje dotyczące rehabilitacji leczniczej można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: (18) 414-54-27, (18)414-54-24 lub strony internetowej 

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja-lecznicza-turnusy-regeneracyjne/


REHABILITACJA LECZNICZA DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH BĘDĄCYCH OPIEKUNAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANEJ PRZEZ KRUS 

Turnus regeneracyjny – turnus dedykowany dla osób ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych mający na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia.

Opiekun osoby niepełnosprawnej - osoba, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

Zasady kierowania na rehabilitacje leczniczą-turnus regeneracyjny. 

1. Na turnus regeneracyjny kierowany jest ubezpieczony będący opiekunem osoby niepełnosprawnej.

2. Podstawę skierowania na turnus regeneracyjny stanowi wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie (wzór wniosku o rehabilitacje leczniczą / turnus regeneracyjny stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r.) 

Kryteria kwalifikacyjne:

1. Z turnusu może skorzystać osoba, która wykazuje się samodzielnością psychofizyczną wymagająca poprawy kondycji psychofizycznej.

Wniosek o rehabilitację leczniczą wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarz specjalista, do wniosku o rehabilitację leczniczą / turnus regeneracyjny należy dołączyć lub wykonać niezbędne badania diagnostyczne tj: 

1. rtg klatki piersiowej (ważne 3 lata),

2. rtg układu ruchu (ważne 1 rok),

3. morfologia,

4. glukoza. 

Opiekun osoby niepełnosprawnej może być ponownie skierowana na turnus regeneracyjny nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Turnus regeneracyjny realizowany jest w formie stacjonarnej trwającej 7 dni rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

1. Horyniec Zdrój,

2. Iwonicz Zdrój,

3. Jedlec,

4. Świnoujście,

5. Kołobrzeg,

6. Szklarska Poręba.

Wszelkie informacje dotyczące rehabilitacji leczniczej można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: (18) 414-54-27, (18)414-54-24 lub strony internetowej 

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja-lecznicza-turnusy-regeneracyjne/

wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny

 

40683