Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Aktualności

Treść

Fot. pl.123rf.com


30 kwietnia po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Dzień ten został zapoczątkowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 roku. Został ustanowiony w celu przekonania rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z przemocy i kar fizycznych.

W naszym kraju zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnimi, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

 

Apelujemy o reagowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci:

Telefon alarmowy – 112

Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02

Powiedz zaufanej osobie (wychowawca, pedagog szkolny, psycholog)

65225