Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

e-mail: gops@gminagrybow.pl

tel. 18 448 42 46

Gminna Komisja stanowi interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych.

Ustawowe zadania Gminnych Komisji:

  • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (wymienionych powyżej) - (art. 41 ust. 3 ww. ustawy);
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3 ww. ustawy);
  • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych - zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
  • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) - (art. 18 ust. 8 ww. ustawy).

 

68311