Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Gdzie szukać pomocy?

Treść

Procedura zobowiązania członka rodziny do leczenia odwykowego:

  1. wniosek do GKRPA
  2. postępowanie wyjaśniające:
  • wywiad, opinia z Policji, OPS, inne ważne informacje
  • wezwanie na posiedzenie zespołu motywacyjnego
  • motywowanie do podjęcia leczenia i monitorowanie udziału w terapii
  • w przypadku niewyrażenia zgody do podjęcia dobrowolnego leczenia lub zaprzestania udziału w terapii skierowanie na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w przypadku wydania opinii, która potwierdza uzależnienie od alkoholu lub niezgłoszenie się na badanie biegłych sądowych skierowanie wniosku do sąd

3. postępowanie sądowe,
4. postanowienie sądu zobowiązujące do leczenia odwykowego.

Wniosek o wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy kto ma wiedzę, że osoba nadużywająca alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny (zgodnie z art. 24 ustawy).

Terapię uzależnień odbędziesz w niżej wymienionych placówkach:

 

Powiat gorlicki

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach

ul. Szpitalna 10, 38- 300 Gorlice

tel: 18 352- 77-45

 

Powiat nowosądecki

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i współuzależnienia

ul. Waryńskiego 1, 33- 300 Nowy Sącz

Tel: 18 440-71-31, 18 442-02-87

 

Powiat krośnieński

Wojewódzki Szpital Podkarpacki, Im. Jana Pawła II w Krośnie

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

tel: 13 437-87- 67

 

Powiat nowotarski

Podhalański Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła II

ul. szpitalna 14, 34- 400 Nowy Targ

tel. 18 263-30-00

 

Powiat dębicki

Poradnia Terapii Uzależnień

Straszęcin 295,  39-218 Straszęcin

tel: 14 680-36-20

 

Odział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,

Specjalistyczny Szpital Im. H. Klimontowicza w Gorlicach

tel: 18 355-32-00

 

Klub Abstynent "Stara Plebania"

Grybów ul. Kościelna 5

tel: 18 548-35-60, 506-185-426

Mitingi w każdą niedzielę o godz. 18:00
 

48740