Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Przemoc - Gdzie szukać pomocy ?

Treść

Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz niesienie pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje i służby społeczne. Należą do nich między innymi: Policja, prokuratura, pomoc społeczna (w tym ośrodki pomocy społecznej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, ośrodki interwencji kryzysowej), gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, służba zdrowia. Warto wiedzieć do czego zobowiązane są poszczególne instytucje, jaki rodzaj pomocy oferują osobom uwikłanym w przemoc oraz jakie prawa przysługują tym, którzy szukają pomocy.

Poniżej znajdują się adresy instytucji z terenu gminy Grybów, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Lp. Nazwa i adres instytucji/organizacji Numer telefonu Adres mailowy
1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie

ul. Jakubowskiego 33

33-330 Grybów

Punkt dla osób doznających przemocy:

18 448 42 18

18 448 42 46

gops@gminagrybow.pl

2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kilińskiego 72a

33-300 Nowy Sącz

18 447 79 25

18 443 82 51

18 443 75 91

sekretariat@pcpr-ns.pl

3

Komisariat Policji w Grybowie

ul. Ogrodowa 2

33-330 Grybów

Oficer dyżurny:

47 833 51 50

 
4

Prokuratura Rejonowa w Gorlicach

ul. Biecka 5

38-300 Gorlice

Centrala:

18 353 55 54

18 35 51 160

biuro.podawcze.prgor@prokuratura.gov.pl

5

Sąd Rejonowy w Gorlicach 

ul. Biecka 5

38-300 Gorlice

Wydział Rodzinny i Nieletnich:

18 35 51 127

Infolinia:

12 286 32 83

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:

18 35 51 138
gorlice@s.r.gov.pl
6

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Jakubowskiego 33

33-330 Grybów
18 448 42 46   

Aktualizacja podmiotów realizujących pomoc w dniu 05.03.2024 r.

 

Każda osoba doznająca przemocy domowej może zadzwonić również pod numery telefonów:

  • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:

tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna)

tel. (22) 666 28 50 — dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godz. 17:00—21:00)

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE: pogotowie.niebieska.linia

  • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym:

tel. +48 222 309 900 (linia całodobowa)

  • Policyjnego telefonu zaufania dla osób doznających przemocy domowej:

tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godz. 9:30 do 15:30, od godz. 15:30 do 9:30 włączony jest automat)

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub Prokuraturę.

Tylko szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie i Twoim bliskim ochronę, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

61974