Aktualności

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora"

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora" Założenia programu: Wsparcie dedykowane jest w szczególności dla osób w wieku 70 lat i więcej, które z uwagi na panująca sytuację spowodowaną pandemią pozostają w domu i nie mają mo

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYBOWIE

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYBOWIE

Szanowni Państwo, w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2 na terenie całego kraju od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020r. (wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w

Realizacja Projektu „KOOPERACJE 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Realizacja Projektu „KOOPERACJE 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „KOOPERACJE 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

REKRUTACJA, DZIENNE PLACÓWKI WSPARCIA

REKRUTACJA, DZIENNE PLACÓWKI WSPARCIA

Do projektu zapraszamy osoby pow. 60 roku życia oraz opiekunów faktycznych z terenów:

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 Świadczenia Rodzinne

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 Świadczenia Rodzinne

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia Dobry start (300+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

WAŻNY KOMUNIKAT !!!!

WAŻNY KOMUNIKAT !!!!

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Wójt Gminy Grybów podejmuje działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin,

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie prosi o kontakt mieszkańców naszej gminy zainteresowanych pomocą w formie żywności. W ramach dalszej współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej Gmina Grybów przystąpiło do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywno

Od 1 stycznia 2019 roku zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 roku zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny

RODO - ochrona danych ososbowych

RODO - ochrona danych ososbowych

25 maja br. w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma zharmonizować i ujednolicić przepisy o ochronie danych osobowych w wszystkich krajach Unii .

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

W ramach współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej Gmina Grybów przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 PO PŻ, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

JESIEŃ ŻYCIA – BĄDŹ AKTYWNY

JESIEŃ ŻYCIA – BĄDŹ AKTYWNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizuje w projekt „JESIEŃ ŻYCIA – BĄDŹ AKTYWNY ”

JESIEŃ ŻYCIA – BĄDŹ AKTYWNY

JESIEŃ ŻYCIA – BĄDŹ AKTYWNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie przystępuje do udziału w projekcie „JESIEŃ ŻYCIA – BĄDŹ AKTYWNY ” realizowanym w ramach Programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom w wieku 60+, po przebytej hospitalizacji”. Współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego zadanie obejmuje okres od września 2017 r. do grudnia 2017 r.

Ustawa ''Za życiem'' - informacja

Ustawa ''Za życiem'' - informacja

Od 1 stycznia 2017 roku na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 roku, poz.1860) przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

"DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!"

Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie informuje o realizowanym przez nasze Centrum projektu "Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce". Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.W ramach projektu zapraszamy grupy seniorów do udziału w konkursie "DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!", w ramach którego mają możliwość otrzymania wsparcia merytorycznego i finansowego na realizację własnych akcji wolontariackich w swoim środowisku lokalnym.

Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Kierownik GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYBOWIE prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych ogłasza: wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Zostań rodziną wspierającą

Zostań rodziną wspierającą

Gmina Grybów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie poszukują kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ!

Pierwszy dzwonek II 2015/2016

Pierwszy dzwonek II 2015/2016

Województwo Małopolskie realizuje projekt „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu, Rodzina mająca na utrzymaniu co najmniej troje dzieci może ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do korzystania z ulg i zniżek podlegających publikacji na stronach: www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl