Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Projekt socjalny -

Projekt socjalny - "Odczaruj jesień życia"

Gmina Grybów w roku 2022 uzyskała dotację od Wojewody Małopolskiego w wysokości 73 901,00 zł. w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie projekt socjalny.

„Odczaruj jesień życia” -projekt dla seniorów

„Odczaruj jesień życia” -projekt dla seniorów

W ramach projektu „Odczaruj jesień życia” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie organizuje zajęcia dla 50 seniorów z terenu gminy Grybów. Projekt ma na celu wsparcie, aktywizację osób starszych oraz włączenie ich w życie społeczności lokalnej- a co za tym idzie poprawę jakości życia seniorów biorących w nim uudział.

Korpus Wsparcia Seniorów Gminy Grybów 2022

Korpus Wsparcia Seniorów Gminy Grybów 2022

Gmina Grybów wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Na ten cel pozyskano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 26 340,00 zł. Wartość całego zadania wynosi 26 340,00 zł

Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Grybów przystępuje do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

48738