Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Dodatek gazowy - nabór wniosków w 2023 r.

Dodatek gazowy - nabór wniosków w 2023 r.

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach

Wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach

Informujemy, że od 09.01.2023 r. mieszkańcy gminy mogą składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, bądź drogą elektroniczną przez e-PUAP podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

Program Asystent rodziny - 2022

Program Asystent rodziny - 2022

Gmina Grybów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 6 000,00 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, tj. osobie, która wykorzystuje prąd jako główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne), i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Od 10 listopada możliwość złożenia wniosku na zakup węgla

Od 10 listopada możliwość złożenia wniosku na zakup węgla

Informujemy, że od 10.11.2022 r. mieszkańcy Gminy Grybów mogą składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać: w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)

61974